zaterdag 17 maart 2012

35 jarig bestaan 17 Maart 2012
Het idee om een watersportvereniging op te richten kwam van mij. Ik had een boot gekocht en eenmaal in Langedijk aangekomen had ik daarvoor geen ligplaats. Een haven was er toen nog niet behoudens de ligplaatsen her en der van de provincie maar die vond ik niet veilig genoeg. Ik was toen bevriend met Cees Spaansen en toen is het idee geboren om een Watersportvereniging in Langedijk op te richten. We waren over dat idee zeer enthousiast.  We hebben toen de publiciteit opgezocht en via een artikel in  het Langedijker weekblad en Alkmaarse courant een haalbaarheids c.g. oprichtingsvergadering belegt in de Sporthal Geestmerambacht.
We hadden vrienden en familie uitgenodigd  om als figurant op te treden teneinde niet voor een lege zaal te zitten. Ook hadden we dhr. Erkelens van openbare werken uitgenodigd om eventuele havenplannen toe te lichten en faciliteiten op het recreatiemeer Geestmerambacht te verkrijgen dat toen in ontwikkeling was. Het voorlopige bestuur werd gevormd door Cees Spaansen en mij (Karel Popall).
Aan onze oproep werd behoorlijk gehoor gegeven en konden we de avond afsluiten met 18 leden, voldoende reden om er mee door te gaan.   Toen moest er nog een bestuur gevormd worden. Die hebben we geronseld bij de badmintonvereniging Geestmerambacht waar wij (Cees en Karel) ook lid van waren. Dit waren:
- Cees Spaans, voorzitter
- Hesva Booden, secretaresse
- Karel Popall, vice voorzitter
- Ruud Oppedijk,  Penningmeester
- Jan IJdo, de vader van Ed IJdo
- Tjerk Rodenhuis, sinds kort (2009) weer lid van onze vereniging
- Han Steenmijer

Opvallend van deze bezetting was dat op mijzelf na, geen van allen een boot hadden en er dus geen enkel belang bij een haven hadden maar wel het plan hadden om een boot ooit aan te schaffen.

Karel Popall

Geen opmerkingen:

Een reactie posten