dinsdag 6 februari 2018

zaterdag 1 oktober 2016

Afsluit tocht Sept. 2016                                              Gezellig even in het haven gebouw samen.                                              Beatles museum Alkmaar was een groot succes . 
                        
                                            5/7 Mei 2016 hemelvaart weekenddinsdag 12 juli 2016

Sloepen tocht 9 Juli 2016
De eerste sloepentocht heeft afgelopen zaterdag plaatsgevonden.
Er waren 9 sloepen en 38 deelnemers .
We zijn om 10:00 uur vertrokken , na eerst koffie/thee met cake (door Marleen gemaakt) in het havengebouw genuttigd.
De route was rondje Heerhugowaard rechtsom , dus eerst de Roskamsluis en later de sluis bij Rustenburg.
Eerste lunchstop was bij de molen richting Opmeer en de tweede stop bij de Gouden Karper te Rustenburg.
Op het terras van de Gouden Karper kwamen de eerste druppels , helaas alles onder controle maar ons Nederlands weer blijft onvoorspelbaar!
Laatste sloepen kwamen om 17:00 uur weer binnen in de haven Broekhorn , waarna nog gezellig nagezeten kon worden tot 18:00 uur.

Met dank aan Agaath (Havenmeester) Gerda en Leen Pols , Karel Popall (Fotograaf) en Marleen , Jany voor de organisatie van de leuke puzzel , Kees Droog voor de route voorvaren en natuurlijk alle deelnemers.

Namens de organisatie Cees Biersteker en Fred.

maandag 7 september 2015

7 -9-2015 Karel Popall 80 jaar ! Oprichter van W.s.v.L.
                                                                   
zaterdag 24 augustus 2013

Afscheid voorzitter

Helaas hebben wij op 24 -8-2013 afscheid van onze voorzitter moeten nemen
 op 71 jarige leeftijd is Arie  toch nog plotseling overleden na een kort ziekbed
wij herinneren Arie als een actieve en gezellige voorzitter
 en wensen Tiny de kinderen en kleinkinderen strekte om dit verlies te verwerken van
Arie ,Vader, en trotse Opa.

Adieu Arie  je watersport vrienden .


woensdag 9 januari 2013

Ronald & Tilly

Op 21 juni zijn wij Ronald en Tilly in besloten kring in het huwelijks bootje gestapt.
Dat stond er op onze uitnodiging, om samen met jullie koffie met gebak te gaan gebruiken in Babylon in Alkmaar.
Dit tijdens het afsluiten van het vaarseizoen van 2012
Dat was onze verrassing voor jullie dachten wij maar dat pakte anders uit, want wij werden door jullie verrast.
Met z'n allen door de brug en in het kommetje voor Babylon, passen en meten maar het lukte om allemaal binnen te liggen.
Eenmaal binnen bij Babylon, werden we door iedereen gefeliciteerd, toegezongen en kregen een hartelijke toespraak van onze voorzitter Henk Zonneveld met als verrassing een cadeaubon en een heerlijke fles champagne.
En wij maar denken dat ze niets wisten bij de watersportvereniging.
We waren volkomen overrompeld maar wel heel erg leuk om zo verrast te worden, het was onvergetelijk.
De koffie en het gebak smaakte goed, alleen duurde het allemaal wat lang maar daar konden wij niets aan doen.
Na de koffie allemaal weer door de brug en gingen we verder met ons vaar weekend dat verder heel erg leuk is verlopen.
Heel hartelijk bedankt ook voor de lieve kaarten en telefoontjes die wij later nog van jullie hebben mogen ontvangen.
We hopen nog lang te mogen varen met jullie.
Ronald en Tilly Sandee.

zaterdag 5 januari 2013

Frans & Emmie
Namens jullie watersport vrienden '
van harte gefeliciteerd met jullie partnerschap.
Wij wensen jullie héél véél liefde geluk en gezondheid samen
en met jullie kinderen en kleinkinderen.
En dat jullie nog vele jaren
gezellig samen met onze tochten mee varen .
zaterdag 17 maart 2012

35 jarig bestaan 17 Maart 2012
Het idee om een watersportvereniging op te richten kwam van mij. Ik had een boot gekocht en eenmaal in Langedijk aangekomen had ik daarvoor geen ligplaats. Een haven was er toen nog niet behoudens de ligplaatsen her en der van de provincie maar die vond ik niet veilig genoeg. Ik was toen bevriend met Cees Spaansen en toen is het idee geboren om een Watersportvereniging in Langedijk op te richten. We waren over dat idee zeer enthousiast.  We hebben toen de publiciteit opgezocht en via een artikel in  het Langedijker weekblad en Alkmaarse courant een haalbaarheids c.g. oprichtingsvergadering belegt in de Sporthal Geestmerambacht.
We hadden vrienden en familie uitgenodigd  om als figurant op te treden teneinde niet voor een lege zaal te zitten. Ook hadden we dhr. Erkelens van openbare werken uitgenodigd om eventuele havenplannen toe te lichten en faciliteiten op het recreatiemeer Geestmerambacht te verkrijgen dat toen in ontwikkeling was. Het voorlopige bestuur werd gevormd door Cees Spaansen en mij (Karel Popall).
Aan onze oproep werd behoorlijk gehoor gegeven en konden we de avond afsluiten met 18 leden, voldoende reden om er mee door te gaan.   Toen moest er nog een bestuur gevormd worden. Die hebben we geronseld bij de badmintonvereniging Geestmerambacht waar wij (Cees en Karel) ook lid van waren. Dit waren:
- Cees Spaans, voorzitter
- Hesva Booden, secretaresse
- Karel Popall, vice voorzitter
- Ruud Oppedijk,  Penningmeester
- Jan IJdo, de vader van Ed IJdo
- Tjerk Rodenhuis, sinds kort (2009) weer lid van onze vereniging
- Han Steenmijer

Opvallend van deze bezetting was dat op mijzelf na, geen van allen een boot hadden en er dus geen enkel belang bij een haven hadden maar wel het plan hadden om een boot ooit aan te schaffen.

Karel Popall

17 Maart 1977 heeft Karel de vereniging W.s.v.Langedijk opgericht en Karel is nog steeds in die 35 jaar  een héél aktief lid van de watersportvereniging hij maakt o.a. 4x per jaar het club blad toplicht .

Karel jij ben als eerste een lid van verdienste bij de watersportvereniging en die eer komt jou zeker toe .

Gefeliciteerd namen het bestuur en alle leden .

maandag 27 februari 2012


Afscheid van Nel Stofberg 9 jaar lid van het bestuur
Afscheid van Afra Kos 12 jaar lid van het Aktiviteits commité
Deze twee dames hebben de afgelopen jaren héél véél voor de vereniging betekend o.a.de heerlijke zelf gebakken tulbanden die Nel maakt voor de vaartochten en Afra verzorgd al jaren dat ons club huis beschikbaar is en de kachel lekker warm is , te veel om op te noemen .
Bedankt  namens leden en bestuur van W.s.v.Langedijk
                                                   
                    

Afgelopen Zaterdag jaarvergadering/openings avond, Cor Pastor heeft na 15 jaar penningmeester  wegens gezondheid afscheid genomen en is erelid geworden  Fred de Bruijn is als nieuwe penningmeester gekozen , Nel Stofberg nam afscheid na 9 jaar als bestuurslid en Arie Groot is als nieuw bestuurslid gekozen .

Cor bedankt voor al het werk wat jij heb verzet en Fred en Arie welkom in het bestuur van W.s.v.Langedijk wij wensen jullie véél succes .dinsdag 14 februari 2012

Toplicht

Als er leden zijn die een stukje redactie willen insturen
voor het club blad toplicht of iets  willen verkopen /zoeken
op nautiche gebied dat is allemaal mogelijk en kan  U per email verzenden naar :
Karel Popall popall@quicknet.nl

Vóór 1 Mei 2012